Všechny bytové jednotky i komerční prostor je úspěšně vyprodán!
Rezidence široká umístění
V současné době se jedná o nezastavěný ale zastavitelný svažitý pozemek v zajímavé lokalitě s potenciálem budoucího rozvoje centra Liberce.

Pěší zóna je v ideální dostupnosti, stejně tak stanice MHD (autobusové a tramvajové linky do 200m). Čtyřpodlažní dům rozšiřuje bytové kapacity v samotném centru. Dům nabídne široký výběr bytů různých velikostí. V parteru bude umístěna komerční jednotka pro různé využití (obchod, ordinace, kancelář,...). Záměr je tak v souladu s cíli územního plánování na udržitelný rozvoj území.

Novostavba bude vytvářet rohový dům situovaný u křižovatky ul. U Lomu a Široká.

Z východu parcelu lemuje stoupající ulice U Lomu.

Jižní hranici parcely vymezuje ul. Široká směřující do centra města.
Na západě parcelu ohraničuje schodiště propojující centrum Liberce s malebnou čtvrtí Na Ladech.

Severní hranici tvoří skalní masiv se stávající betonovou opěrnou zdí, která výškově odděluje stavební parcelu od sousední zahrady.

Nové dopravní napojení bude kolmým parkováním z ulice Široké před výkladcem komerční jednotky. Další parkovací místa budou severně od bytového domu s napojením do ul. U Lomu.

Vstupy do domu jsou situovány z jižní strany, kde se nachází jak vstup do suterénní části bytového domu, tak vstup do komerční jednotky. Další vstup do obytné části bude z úrovně parkovacích stání v severní části zahrady. Z jihu a východu je parcela lemována chodníkem, který bude v JV části u křižovatky sloužit i jako veřejný prostor.

Svažitému pozemku je stavba přizpůsobena osazením do terénního zářezu tak, že veškeré vstupy do domu jsou řešeny bezbarierově.
Rezidence Široká
+420 608 747 103